• Bulgarian (Български)
  • English (United Kingdom)
Home

Institute of Polymers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
News
Лекции посветени на 75-тата годишнина на акад. Христо Цветанов

Минали:
Проф. д.х.н. Станислав Рангелов – Лаборатория полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, „Полимерни и хибридни липид-полимерни наночастици“, петък, 15 април 2016 г. от 15.00 ч.


Prof. Axel H. E. MÜLLER – Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany, „Multicompartment nanostructures of ABC triblock terpolymers inspired by the Cell”, 25 April 2016 (Monday) 14:00


Prof. Andrzej DWORAK – Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland, „Polyglycidol - how is it synthesized and what is it used for?”, 25 April 2016 (Monday) 14:00


Гл. ас. д-р Еми Халаджова - Лаборатория Полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, „Полимерни векторни системи за биологична трансформация на ДНК на основата на нови полиетиленимини и техни съполимери с поли(2-алкил-2-оксазолини)“, петък, 13 май 2016 г. от 14.00 ч.


Акад. проф. Борис Тенчов, дбн, Катедра по медицинска физика и биофизика, Медицинския факултет на МУ – София, „Катионни фосфолипиди като преносители на нуклеинови киселини - зависимост между молекулна структура и трансфекционна активност“, петък, 3 юни 2016 г. от 14.00 ч.


Димитрина Бабикова, редовен докторант в Института по полимери – БАН, Лаборатория Полимеризационни процеси, тема: „Функционални блокови съполимери с потенциално приложение за насочено доставяне на лекарствени вещества“, петък, 1 юли 2016 г. от 14.00 ч.


Гл. ас. д-р Наталия Мончева - Лаборатория Полимеризационни процеси, Институт по полимери-БАН, тема: „Поли(2-изопропил-2-оксазолини): темплейти за получаване на кухи наносфери и линейни съполимери с полиетиленимин“, петък, 8 юли 2016 г. от 14.00 ч.


Проф. Петър Д. Петров - Лаборатория Структура и свойства на полимерите, Институт по полимери – БАН, тема: „Полимерни носители за нанотерапия: oт мицели със структура „ядро-обвивка“ до мултифункционални наночастици“, петък, 15 юли 2016 г. от 14:00 ч.

 
Гл. ас. д-р Антония Тончева получи Голямата награда „Питагор“ за млад учен

На 19 май 2016 г. на официална церемония за връчване на ежегодните награди за наука „Питагор“ за 2016 г. гл. ас. д-р Антония Тончева получи Голямата награда за млад учен. Още двама изследователи от Института бяха номинирани в категориите: гл. ас. д-р Еми Халаджова за Голямата награда за млад учен и за Наградата за научна книга – проф. дхн Станислав Рангелов.

 

 
Награда за отлично представена устна презентация на интердисциплинарен докторантски форум

Докторант Димитрина Бабикова от Лаборатория Полимеризационни процеси на Института по полимери – БАН, получи награда за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум (6-7 април 2016 г., София), организиран от Центъра за обучение – БАН, Кариерния център към ЦО-БАН, Единния център за иновации – БАН и Фондация ,,Еврика”, с подкрепата на Фондация „Заедно в час”.


 
Официално закриване на проект POLINNOVA

Ръководството на Института по полимери – БАН и екипът за управление Ви канят на официалното закриване на проект POLINNOVA (Договор № 316086), финансиран по 7РП на Европейския съюз. За подробности, вижте поканата.

 

 
Национален конкурс за наградата на „Аквахим“ към Съюза на химиците в България за най-добра дипломна работа защитена през 2015 г.

Една от трите втори награди на „Аквахим“ в националния конкурс на Съюза на химиците в България „За най-добра дипломна работа“ през 2015 г. бе присъдена на Цветомира Иванова - МУ-ФФ, за дипломната й работа на тема „Дизайн и охарактеризиране на полимерни векторни системи за генна трансфекция“ с научен ръководител доц. д-р Деница Момекова - МУ-ФФ, гл. ас., д-р Еми Халаджова – Лаборатория полимеризационни процеси, Институт по полимери - БАН.

 
Events
<<  August 2016  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031